Panorama

Comisia Europeană propune în 2018 un buget axat pe locuri de muncă, investiții, migrație și securitate

Comisia Europeană (CE) a propus marți un proiect de buget pe 2018 cu angajamente în valoare de 161 de miliarde de euro pentru încurajarea creării de noi locuri de muncă, în special pentru tineri, precum și pentru stimularea creșterii economice și a investițiilor strategice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Având la bază acțiunile întreprinse deja în anii anteriori, bugetul de anul viitor al UE va aborda în continuare în mod eficace problema migrației, atât în interiorul, cât și în afara UE. Îmbunătățirea raportării va spori concentrarea pe rezultatele concrete care vor fi obținute datorită finanțării alocate de UE. "Dorim ca pe baza acestui buget să asigurăm un echilibru corect între respectarea angajamentelor asumate cu privire la programele de importanță majoră ale UE, pe de o parte, și abordarea noilor provocări, pe de altă parte, consolidând în același timp valoarea adaugată a UE. Vrem să ne asigurăm că tot mai mulți tineri europeni vor avea posibilitatea sa își găsească un loc de muncă și că se vor realiza tot mai multe investiții concrete. Obținerea unor rezultate concrete și producerea unor schimbări de natură să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor europeni reprezintă în continuare motorul care pune în mișcare toate acțiunile UE", a declarat comisarul Günther H. Oettinger, responsabil de buget și resurse umane. Bugetul propus funcționează în limitele stabilite de Parlamentul European și de statele membre în cadrul financiar multianual, în ipoteza că imediat după alegerile care vor avea loc în 8 iunie în Regatul Unit va fi adoptată în mod formal de către Consiliu revizuirea intermediară convenită deja a cadrului financiar multianual. În caz contrar, unele dintre cheltuielile suplimentare propuse — cum ar fi restul de 700 de milioane de euro pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în perioada 2018-2020 — ar fi puse în pericol, iar Comisia ar trebui probabil să utilizeze fonduri din bugetul alocat agriculturii pentru a plăti sumele suplimentare destinate securității și migrației. Această propunere va fi dezbătută în comun de către Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care constituie esența Planului Juncker, este susținut de o garanție din bugetul UE, la care se adaugă o alocare din capitalul propriu al Băncii Europene de Investiții. Fondul are rolul de a sprijini crearea de locuri de muncă și de a impulsiona creșterea printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor existente, în scopul de a se valorifica investițiile private. Se preconizează deja că va mobiliza 194 de miliarde de euro în investiții. În 2018, Comisia propune să aloce Fondului de garantare FEIS o sumă suplimentară de două miliarde de euro. Fondul structural și Fondul de investiții sunt în continuare principalele instrumente de investiții instituite de UE pentru sprijinirea IMM-urilor și a acțiunilor întreprinse, în special, în domenii precum cercetarea și inovarea, transporturile, mediul și dezvoltarea rurală. Din bugetul UE se va aloca Fondului structural și Fondului de investiții suma de 55,4 miliarde de euro pentru regiuni și pentru statele membre și o sumă de aproximativ 59, 6 miliarde de euro pentru agricultori și dezvoltare rurală. După un demaraj lent în primii ani, se preconizează ca programele structurale și de investiții ale UE pentru perioada 2014-2020 vor atinge viteza de croazieră în 2018, conform angajamentelor convenite de statele membre și de Parlamentul European. În acest fel s-a ajuns la o creștere de 8,1% a plăților totale, comparativ cu bugetul din 2017. De asemenea, promovarea dezvoltării durabile va orienta acțiunea bugetului UE în afara Uniunii, care a fost consolidată în mod semnificativ în ceea ce privește țările vecine. Astfel, se estimează că noul Fond european pentru dezvoltare durabilă va atrage fonduri suplimentare, în special din sectorul privat. Programul "Erasmus+" vizează punerea în aplicare a obiectivelor de politică ale UE convenite în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, prin îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor studenților, prin promovarea îmbunătățirii calității în educație, în formare și în instituțiile/organizațiile pentru tineret și prin promovarea elaborării de politici. În proiectul de buget pentru 2018 se aloca în acest scop 2,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere cu 9,5% comparativ cu bugetul pe 2017. Până la sfârșitul anului 2016, aproximativ 1,6 milioane de tineri au beneficiat de acțiunile sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Această inițiativa a contribuit la diminuarea ratelor șomajului în rândul tinerilor în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, având în vedere ca ratele șomajului sunt în continuare mai mari decât cele înregistrate în perioada anterioară crizei financiare, sunt necesare eforturi susținute și sprijin din partea UE. În acest scop, ar trebui să se aloce inițiativei, în perioada 2017-2020, o sumă suplimentară de 1,2 miliarde de euro, din care s-a inclus în proiectul de buget pentru 2018 suma de 233 de milioane de euro, iar în bugetul rectificativ pentru 2017 a fost prevăzută suma de 500 de milioane de euro, care este propusă și în prezent. O altă oportunitate pentru tineri este Corpul european de solidaritate, care oferă posibilitatea de participare la acțiuni de voluntariat, precum și stagii profesionale sau oferte de locuri de muncă pentru perioade de 2-12 luni, ceea ce va încuraja solidaritatea în comunități din Europa. Astăzi, Comisia propune un buget propriu și un temei juridic pentru Corpul european de solidaritate, în scopul de a permite participarea a 100.000 de europeni până în 2020. Pentru perioada 2018-2020, suma totală alocată acțiunilor Corpului european de solidaritate se va ridica la 342 de milioane de euro, din care 89 de milioane de euro pentru anul 2018. Având în vedere ca migrația și securitatea rămân priorități absolute, Comisia intenționează să finanțeze în continuare o gamă amplă de acțiuni conexe în cadrul UE, cum ar fi acordarea de asistență umanitară, consolidarea sistemului de gestionare a frontierelor externe, sprijinirea celor mai afectate state membre și multe altele. Cu suma de 4,1 miliarde de euro planificată în proiectul de buget pentru 2018 în domeniul migrației și al securității, valoarea totală a finanțării globale alocată de UE pentru migrație și securitate ajunge la un nivel fără precedent, de 22 de miliarde de euro în perioada 2015-2018. Proiectul de buget pentru 2018 reflectă faptul că cea mai mare parte din această sumă a fost alocată la începutul perioadei. Vor fi disponibile, de asemenea, fonduri suplimentare pentru abordarea la nivel extern a cauzelor profunde ale migrației, îndeosebi prin furnizarea de asistență pentru țările terțe care se confruntă cu mari fluxuri de migrație, precum Libanul și Iordania. Proiectul de buget include și angajamentele în favoarea acestei regiuni, asumate la Conferința de la Bruxelles din 5 aprilie 2017 privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii, în valoare totală de 560 de milioane de euro. În domeniul securității, fondurile UE se vor concentra pe măsuri preventive de securitate, în special în domeniul criminalității grave și organizate, inclusiv pe consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de asigurare a respectării dreptului național, creșterea securității frontierelor externe ale UE și sprijinirea statelor membre în combaterea terorismului și a criminalității cibernetice. În plus, Comisia a lansat, în 2017, o așa-zisă acțiune pregătitoare pentru cercetare în domeniul apărării, finanțată de UE.În total, pentru perioada 2017-2019 a fost înscrisă în buget suma de 90 de milioane de euro pentru finanțarea cercetării colaborative în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materie de apărare.

via | www.agerpres.ro

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1240 vizualizări

Data publicării:

31 Mai /2017 10:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Comisia Europeană | buget | prioritati | finantare | tineri | investiţii | locuri de muncă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon