Știri

Partea pensiei care nu depășește cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru 2024, va constitui 6%

Guvernul, în cadrul ședinței din 13 martie curent, a aprobat avizul asupra unor amendamente, înaintate de către deputați, la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional), prin care a fost susținută inițiativa care stabilește coeficientul de indexare în mărime de 6% aplicat părții pensiei care nu depășește cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024, în mărime de 13 700 de lei.

 

Se prevede că cheltuielile necesare implementării amendamentului vor fi acoperite din mijloacele financiare prevăzute în acest scop în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 nr. 419/2023. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), din circa 650,6 mii de beneficiari de pensii, plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru 9 802 beneficiari, pensiile depășesc plafonul de 13 700 lei.

 

Totodată, calculul estimativ al cheltuielilor necesare pentru indexarea prestațiilor sociale în anul curent constituie circa 1,43 mld. lei, dintre care cheltuielile necesare din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat (BASS) constituie 1,0 mld. lei, iar din mijloacele bugetului de stat – 338,1 mil. lei.

 

Încă un amendament cu privire la care s-a expus Guvernul prevede includerea concediului paternal în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială și în stagiul de cotizare. Cu referire la acest subiect, în aviz se stipulează că, pornind de la faptul că amendamentul respectiv are implicații bugetare, precum și că cheltuielile pentru implementarea acestuia necesită a fi cuantificate și planificate conform cadrului bugetar corespunzător, cu identificarea sursei de acoperire a acestora, se propune examinarea inițiativei în corespundere cu procesul și calendarul bugetar statuat prin Legea nr.181/2014 finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale.

 

Suplimentar, a fost menționată afectarea sustenabilității BASS, transferurile din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului acestuia fiind anual în creștere. Suma absolută a transferurilor menționate a crescut de la 2,55 mld. lei în anul 2020 până la 5,4 mld. lei în 2023, sau de 2 ori. În același timp, veniturile proprii ale bugetului de asigurări sociale s-au majorat de 1,5 ori. Trendul negativ este actual și pentru anul 2024, suma transferurilor în scopul vizat supra fiind aprobată în mărime de circa 6,6 mld. lei sau cu 21,4% mai mult comparativ cu anul 2023, iar creșterea veniturilor proprii ale bugetului de asigurări sociale - doar cu 10,1%.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

555 vizualizări

Data publicării:

14 Martie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

calculator pensie | prognoze | salariu mediu lunar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon