Prețurile de transfer

Particularitățile informației privind prețurile de transfer - cerințe specifice privind modalitatea de completare

Din 1 ianuarie 2024, regulile privind prețurile de transfer au intrat în vigoare, chiar dacă regulamentul privind prețurile de transfer se află încă în stadiul de consultări publice.

 

Necesitatea conformării la regulile privind prețurile de transfer derivă în primul rând din prevederile Codului Fiscal, care specifică că tranzacțiile între persoane afiliate trebuie să se desfășoare la valoarea de piață. De asemenea, există cerințe formale de documentare a valorii de piață a tranzacțiilor cu afiliații prin pregătirea dosarului prețurilor de transfer și a informației privind prețurile de transfer, conform proiectul ordinului Ministerului Finanțelor.

 

Informația privind prețurile de transfer reprezintă un raport întocmit de către subiecții prețurilor de transfer care desfășoară tranzacții cu părțile afiliate cu o valoare anuală egală sau mai mare de 20.000.000 lei. Raportul se întocmește anual și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat până pe data de 25 martie a anului fiscal următor perioadei de raportare.

 

Acest raport conține două tabele și două anexe.

Tabelul 1 – Informații generale despre contribuabil conține informații privind denumirea contribuabilului – subiect al raportării, codul fiscal, genul principal de activitate precum și perioada fiscală pentru care se prezintă informația.

Tabelul 2 – Tranzacții controlate cu persoanele afiliate – reprezintă un sumar al tuturor tranzacțiilor cu persoanele afiliate derulate pe parcursul anului de raportare. Așadar, în acest tabel se va indica denumirea părții afiliate parte a tranzacției controlate, numărul de identificare fiscală, denumirea statului de unde provine partea afiliată, codul statului corespunzător și suma totală a tranzacțiilor controlate.

Anexa A – Relațiile de afiliere – detaliază relațiile de afiliere ale companiei cu alte entități, inclusiv informații despre deținerea participațiunilor cu drept de vot. Aceasta anexa se va întocmi pentru fiecare persoana afiliată în parte.

Anexa B – Tranzacții controlate – se întocmește pentru fiecare persoană afiliată și va conține informații cu privire la tipul de tranzacție derulat, descrierea obiectului tranzacției, codul părții contractului, codul metodei de stabilire a prețului de transfer, partea testată, codul și datele privind marja și indicatorii economico-financiari de profitabilitate. De asemenea, anexa va conține date cu privire la valoarea tranzacțiilor (intrări și ieșiri recunoscute ca procurări și respectiv ca livrări de bunuri și/sau servicii conform evidenței contabile).

 

În cazul în care compania dispune de credite sau împrumuturi, aceasta va mai raporta informații cu privire la obiectul împrumutului și / sau tranzacții financiare, valoarea tranzacției (sold inițial, intrări, ieșiri și sold final), codul operațiunii și comentarii.

 

La completarea Informației privind prețurile de transfer, se va utiliza și următoarele nomenclatoare elaborate de Ministerul Finanțelor:

  • Nomenclatorul statelor
  • Nomenclatorul tranzacțiilor
  • Nomenclatorul metodelor de stabilire a prețurilor de transfer
  • Nomenclatorul marjelor/indicatorilor economico-financiari de profitabilitate

 

Deși pregătirea dosarului prețurilor de transfer este obligatorie doar pentru companiile care desfășoară tranzacții mai mari sau egale cu 50.000.000 lei, celelalte companii (cu tranzacții între 20.000.000 lei – 50.000.000 lei) lei vor fi nevoite să dețină informații cu privire la:

  • Identificarea companiilor afiliate și stabilirea tipologiei de afiliere;
  • Metoda de stabilire a preturilor de transfer;
  • Partea testată:
  • Date privind marja și indicatorii economico-financiari de profitabilitate

 

Concluzii:

Informația privind prețurile de transfer reprezintă un raport complex pentru completarea căruia contribuabilii vizați ar putea avea nevoie de o analiză preliminară amplă. Datele incluse în acest raport vor servi drept baza pentru verificarea preliminară a autorităților fiscale.

Este de menționat, că neprezentarea, prezentarea tardivă sau prezentarea Informației cu date neautentice ar putea duce la aplicarea unor amenzi semnificative care variază între 30.000 și 500.000 lei.

Astfel, un proces riguros de pregătire și completare a Informației privind prețurile de transfer contribuie la transparența fiscală și la evitarea posibilelor sancțiuni. Fiind un proces nou, este recomandat ca companiile să implice personal specializat sau consultanți fiscali pentru a asigura respectarea tuturor cerințelor legale și fiscale în acest context.

 

Autor: Anna Gîscă – Manager Servicii Fiscale, PwC Moldova

Instituții:

PwC Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

696 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2024 12:03

Domeniu:

Noutăți | Prețuri de transfer

Etichete:

preturi de transfer

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon