Taxe locale

Poate beneficia de scutire de la plata impozitului pe bunurile imobiliare persoana cu statut de pensionar?

Poate beneficia de scutire de la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar persoana fizică care, în temeiul deciziei privind stabilirea pensiei, emisă de către oficiul teritorial al Casei Naționale de Asigurări Sociale, i-a fost atribuit statutul de pensionar?

 

În contextul prevederilor art. 283 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Codul fiscal, persoanele de vârstă pensionară – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitului funciar beneficiază de scutire la plata acestora:

 

-  pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale;

 

- pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa);

 

- pentru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

 

Până la stabilirea de către autoritatea APL a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor de vârstă pensionară li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului - domiciliu (în lipsa acestuia – reședință), conform anexei la titlul VI din CF.

 

Totodată, urmează de specificat că, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, în cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începând cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la această scutire.

 

De asemenea, se necesită de accentuat că vârsta de pensionare este stabilită în art. 41 alin. (1) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156/1998 și anexa nr. 2 la această Lege. Astfel, începând cu 1 iulie 2019  în cazul bărbaților este stabilită vârsta standard de pensionare de 63 ani,  în cazul femeilor – până la 30 iunie 2023 este stabilită vârsta standard de pensionare de 60 ani, iar începând cu 1 iulie 2023 – 60 ani și 6 luni.

 

Astfel, reieșind din normele specificate, dacă subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar au obținut statutul de pensionar, însă nu au atins vârsta de pensionare statuată conform condițiilor stabilite de art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998, aceștia nu sunt în drept de a beneficia de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar.

 

Steluța Guțu

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

3389 vizualizări

Data publicării:

29 Mai /2023 08:01

Catalogul tematic

Taxele locale

Etichete:

pensionari | scutire la impozit | Taxe locale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon