Monitorul SFS

Politica fiscală 2024: seminar pentru marii contribuabili organizat de SFS

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat astăzi un seminar de instruire pentru marii contribuabili despre modificările efectuate în politica fiscală pentru anul 2024 și alte aspecte de administrare fiscală. La seminar au participat circa 600 de contribuabili.

 

În debutul evenimentului, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc a exprimat gratitudine marilor contribuabili pentru interesul manifestat și participare în cadrul seminarului de instruire: „Contribuabilii mari reprezintă un segment notoriu de agenți economici care, reieșind din activitățile desfășurate, cifra de afaceri și respectiv impozitele și taxele achitate, contribuie esențial la formarea veniturilor bugetare. În anul 2023 încasările Serviciului Fiscal de Stat la bugetul public național au constituit 63,9 mld.lei, din care 22,7 mld. lei de la contribuabilii mari. Veniturile la bugetul de stat de la contribuabilii mari au alcătuit 12,4 mld. sau 45%”.

 

De asemenea, Petru Griciuc a menționat că anul 2024 este un an cu provocări, inclusiv pentru Serviciul Fiscal de Stat, în contextul deschiderii negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și necesității de a armoniza legislația națională la cea europeană, dar și din considerentul targetării obiectivelor de dezvoltare a instrumentelor de conformare voluntară, prin prisma optimizării, dezvoltării sistemelor informaționale, crearea dialogului partenerial la nivel de executor și instituțional, creșterea vitezei și modului de notificare a erorilor, fără aplicarea măsurilor punitive.

 

În calitate de formatori au participat următorii angajați ai Serviciului Fiscal de Stat:

  • Igor Stavinschi – șef al Direcției impozite indirecte în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
  • Jana Griciuc – șefă a Direcției impozite directe în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
  • Steluța Guțu – șefă a Direcției impozite locale și alte venituri în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
  • Oleg Lupașco – șef al Direcției proceduri control și creanțe în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
  • Cristina Petriciuc – șefă a Direcției supraveghere conformitate în cadrul Direcției generale conformare;
  • Veronica Marandici – șefă a Direcției deservire contribuabili mari.

 

Participanții la seminar au fost informați despre modificările efectuate în politica fiscală pentru anul 2024 în privința impozitului pe venit, taxei pe valoare adăugată, accize, impozite și taxelor locale, modul de achitare și evidența plăților la Bugetul public național prin sistemul trezorerial al Republicii Moldova în anul 2024, prezentarea informațiilor prin prisma prevederilor art.22611  alin. (2) pct. 2), 5), 11) și 12) din Codul fiscal, precum și aspecte de conformare benevolă.

 

Totodată, reamintim că, Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web o informație amplă aferent modificărilor efectuate în politica fiscală pentru anul 2024, care poate fi consultată aici.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

608 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2024 15:56

Domeniu:

Noutăți fiscale | Administrare fiscală

Etichete:

seminar | serviciul fiscal de stat | Monitorul Fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon