Știri

Politica fiscală și vamală 2023. Persoanele fizice cetățeni

În anul 2023 revine mecanismul de impozitare progresivă a veniturilor persoanelor fizice. Astfel, potrivit proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul viitor, pentru cetățeni se propune aplicarea a două cote de impozitare a veniturilor:

  • 12% pentru venitul anual impozabil ce nu depășește 1 mil.lei;
  • 18% pentru venitul anual impozabil ce depășește 1 mil.lei.

 

Documentul propus pentru consultări publice nu conține modificări la cuantumul scutirii personale, însă pentru persoanele fizice rezidente venitul anual impozabil al cărora nu depășește 360 mii lei, se va păstra dreptul de micșorare a venitului impozabil cu valoarea scutirii personale.

 

Încă o revedere a proiectului ține de revizuirea determinării creșterii de capital în cazul veniturilor provenite din orice formă de înstrăinare a locuinței – proprietate comună în devălmășie. Aceasta ar putea fi determină ca diferența dintre suma încasată din vânzare, schimb etc. și baza valorică a activului de către unul dintre proprietari (coproprietari) în baza acordului comun.

 

Tot la capitolul creșterii de capital se propune anularea necesității de determinare a acesteia (sau, eventual, a pierderii de capital) în cazul înstrăinării autoturismelor, care au fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani. Excepția prevăzută de la această prevedere sunt autovehiculele de colecție, de interes istoric sau etnografic.

 

În anul 2023 (în cazul aprobării, prevederea expusă în continuare va fi pusă în aplicare din 1 iulie a anului viitor) modificarea cuantumului impozitului pe venit reținut la sursa de plată din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente de către bănci, asociaţii de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative prin majorarea cotei impozitului pe venit de la 3% la 12%.

Măsura urmărește unificarea cotei impozitului pe venit pentru dobânzile achitate atât de către bănci, asociații de economii și împrumut precum și emitenții de valori mobilare corporative, pentru a asigura un regim de impozitare just și echitabil.

 

Proiectul vine și cu simplificarea proceduri de import a donaţiilor oferite de către persoanele fizice aflate peste hotare, stabilirea unei noi taxe de stat în cuantum de 8000 de lei pentru înregistrarea contractelor de înstrăinare a mijloacelor de transport de către persoanele fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, începând cu a 4 tranzacție pe parcursul unui an calendaristic etc.

 

Totodată, persoanele fizice care se regăsesc în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, obligate să se asigure în mod individual în sistemul FAOAM, în cazul obținerii statutului de angajat, vor obține posibilitatea de a solicita restituirea PAM în sumă fixă achitată, în cuantum proporțional numărului de zile din anul de gestiune în care acestea nu au deținut statutul de angajat.

 

Alte prevederi ale proiectului politicii fiscale și vamale pot fi consultate aici, iar propunerile asupra acestuia sunt acceptate până la  20 noiembrie.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1406 vizualizări

Data publicării:

12 Noiembrie /2022 10:20

Catalogul tematic

Noutăți | Politica bugetar-fiscală

Etichete:

persoane fizice | consultari publice | proiect de lege | politica fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon