Știri

Prezentarea situațiilor financiare: informații utile

Conform art. 33 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică.

 

Potrivit art. 33 alin (3), entitatea de interes public este obligată să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Entitatea, cu excepția entității de interes public, este obligată să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

 

În continuare propunem o sinteză a articolelor publicate anterior la acest subiect de Publicația noastră:

·Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

·Prezentarea informației privind părțile afiliate în Nota explicativă la situațiile financiare întocmite conform SNC și IFRS

· НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного отчета о прибыли и убытках

·Studiu privind prezentarea informațiilor referitor la părțile afiliate în situațiile financiare

·Situațiile financiare individuale. Etapele de întocmire și prezentare

·Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii

·Raportul conducerii – parte componentă a raportului anual al entității

·Отчет руководства – составляющая часть годового отчета субъекта

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

592 vizualizări

Data publicării:

29 Aprilie /2024 13:11

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

prezentare | situatia financiara

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon