Știri

Principiile de numire și eliberare din funcție a directorului ONVV vor fi revizuite

Eliminarea carențelor identificate în activitatea Instituției Publice Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV), reducerea intervenției statutului și factorului politic în activitatea ONVV, sporirea rolului asociațiilor din sector în procesul de selectare a conducătorului acestei entități și eliberarea lui din funcție sunt scopurile proiectului de lege pentru modificarea Legii viei şi vinului nr.57/2006, elaborate și propus pentru consultări publice de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

Potrivit notei de întemeiere a documentului, in principalele țări ale lumii producătoare de vin, în cadrul entităților care gestionează industria vitivinicolă este aplicat principiul parteneriatului public-privat. Statul elaborează politicile de ramură și creează mediul pentru afaceri, imixtiunea statului în acest proces fiind nulă. Cu toate acestea, în Legea viei și vinului nr.57/2006 au fost identificate prevederi care prezintă un impediment în asigurarea principiului menționat.

 

Astfel, este propusă diminuarea de la 15 la 13 a numărului membrilor Consiliul de coordonare, MAIA obținând dreptul de a delega în componența respectivului organ trei reprezentanți, care pot fi și angajați ai Ministerului, și totodată, din componența Consiliului se exclud doi membri care reprezintă statul, prin intermediul Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei.

 

Urmează a fi diminuat și numărul membrilor comisiei de evaluare a candidaților la funcția de director al ONVV (de la 8 la 7), aceasta fiind constituită pen oi principii. Respectiv, reprezentanții sectorului privat pot deține 6 voturi în raport cu un vot al reprezentantului sectorului public, aspectele procedurale urmând a fi reglementate într-un regulament aprobat de MAIA.

 

Totodată, se propune ca una şi aceeaşi persoană nu poate exercita funcția de director al ONVV mai mult două mandate, indiferent de consecutivitate, iar încetarea înainte de termen a mandatului și eliberarea din funcție a directorului va fi posibilă doar cu avizul pozitiv al Consiliului de coordonare.

 

Propunerile, sugestiile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat supra pot fi expediate pe suport de hârtie sau electronic, până la 14 februarie 2023, în adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (adresa: MD – 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162) sau la e-mail: cancelaria@maia.gov.md, moisei.lepadatu@maia.gov.md.

Instituții:

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

729 vizualizări

Data publicării:

08 Februarie /2023 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | proiect de lege | Oficiul Național al Viei și Vinului

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon