Știri

Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027, aprobat

Obiectivul general al Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 (Programul), aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 6 martie anul curent, este asigurarea utilizării fondurilor publice conform principiilor de bună guvernare, prin implementarea controlului intern managerial și a auditului intern în entitățile publice pe baza standardelor și bunelor practici ale Uniunii Europene.

 

Conform documentului, controlul financiar public intern (CFPI) reprezintă o componentă esențială din structura administrativă a unui stat bazat pe principiile de bună guvernare. Implementarea integrală a CFPI este un pas important pentru Moldova în sensul îmbunătățirii managementului finanțelor publice și consolidarea responsabilității sectorului public în fața cetățenilor.

 

Direcțiile prioritare de reformă din cadrul Programului au fost aliniate la cele mai bune standarde internaționale, obiectivele și acțiunile fiind structurate în trei domenii de intervenție distincte: Controlul intern managerial; Auditul intern; Coordonarea și armonizarea centralizată.

 

Controlul intern managerial, conform actului normativ, reprezintă un sistem organizat de managerul unei entități publice și personalul acesteia, care cuprinde totalitatea procedurilor, proceselor și activităților realizate în cadrul entității pentru a atinge obiectivele stabilite, pentru a gestiona mai bine riscurile și pentru a asigura un nivel înalt de conformitate cu cadrul normativ, precum și pentru îmbunătățirea performanțelor. Pe lângă stabilirea unui cadru de control și de verificări, acest proces include și evaluări sistematice și continue privind eficacitatea mecanismelor utilizate.

 

Auditul intern va reprezenta o activitate obiectivă și independentă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească activitatea unei entități publice. Acesta va ajută entitatea publică la îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță. Pentru a asigura obiectivitatea evaluării sistemului de control intern managerial, auditul intern nu trebuie să fie implicat în activitățile operaționale ale entități publice.

 

La rândul său, armonizarea centralizată presupune existența unei structuri specializate care coordonează activitatea sistemului de control intern managerial și funcției de audit intern, atât prin instituirea unor standarde minime de activitate și asistență metodologică, cât și prin elaborarea cadrului normativ și instituțional conform cu cele mai bune practici internaționale. Aceste activități vor fi asigurate de Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

 

Valoarea resurselor financiare estimată pentru implementarea Programului constituie circa 35,5 mil. lei, care vor fi acoperite din contul mijloacelor alocate în bugetul de stat pentru autoritățile vizate, dar și din asistența partenerilor de dezvoltare care asigură suport în domeniile de intervenție specifice Programului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

516 vizualizări

Data publicării:

06 Martie /2024 10:26

Catalogul tematic

Audit | Noutăți fiscale

Etichete:

program | control financiar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon