Știri

Proiectul politicii fiscale 2024: taxele locale

Taxa pentru posesorii de câini ar putea fi abrogată, dat fiind faptul că are un randament fiscal scăzut. Prevederea este inclusă în proiectul de lege ce vizează politica bugetar-fiscală 2025.

 

Totodată, proiectul conține și alte propuneri ce vizează taxele locale, ce au ca scop eficientizarea și optimizarea sistemului de taxe locale. Una dintre aceste modificări se referă la achitarea următoarelor taxe semestrial - până la data de 25 a lunii imediat următoare semestrului gestionar: taxa pentru ame­najarea teritoriului, taxa de organizare a licitațiilor şi loteriilor pe teritoriul unității admi­nistrativ-teritoriale, taxa de plasa­re (amplasare) a publicității (recla­mei), taxa de aplicare a simbolicii locale, taxă pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa de piață, taxa pentru cazare, taxa balneară, taxa pentru pre­starea serviciilor de transport auto de călători pe terito­riul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) și taxa pentru par­care. La moment, Codul fiscal prevede că aceste taxe se achită trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

 

O altă propunere vizează procesul de determinare a subiecților impunerii cu taxa pentru salubrizare, acestea fiind persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, conform situației din 1 martie a anului în curs. Modificările în cauză vor conduce nemijlocit și la diminuarea cheltuielilor de administrare a acestora de către autoritățile administrației publice locale.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

557 vizualizări

Data publicării:

11 Iunie /2024 08:00

Catalogul tematic

Taxa de stat | Noutăți fiscale | Politica bugetar-fiscală

Etichete:

prestare servicii | loterie | licitația | Taxe locale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon