18
05 2020
899

1. (28.1.30) Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, valoarea mărfurilor livrate în afara teritoriului Republicii Moldova procurate fără a fi introduse pe teritoriul țării?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. Conform art.95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, constituie obiect impozabil cu TVA. Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevederilor art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii cu TVA lipsește și, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.