19
11 2019
774

1. (28.3.41) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident ?

În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal importul serviciilor în Republica Moldova constituie obiect impozabil cu TVA. La rîndul său punctul 9) al articolului 93 în calitate de import de servicii specifică prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

 

Conform pct.4) al art.93 din Codul fiscal livrarea (prestarea) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.

 

Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Totodată, în conformitate cu pct.15) al art.93 locul livrării serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.111 СF.

 

Pentru serviciile de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe conform art.111 lit. e) din Codul fiscal locul livrării reprezintă sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

 

Astfel, beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident, constituie obiect impozabil cu TVA

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.