18
03 2020
687

1. (29.1.3.1.35) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurării imobilizărilor amortizabile în cazul modificării regimului fiscal sau în cazul schimbării destinaţiei utilizării acestora în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de T.V.A. fără drept de deducere, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. De asemenea, potrivit art. 30 din Codul fiscal, restricții privind deducerea TVA aferent mărfurilor și serviciilor utilizate în cadrul activității de întreprinzător nu sunt. Totodată, conform pct. 8 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, costul de intrare a obiectului procurat se formează din preţul de cumpărare, taxele vamale, impozitele şi taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor şi sconturilor comerciale la procurare. Prin urmare, în cazul modificării regimului fiscal sau schimbării destinaţiei utilizării imobilizărilor amortizabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de T.V.A. fără drept de deducere, sumele TVA deduse pe imobilizările amortizabile procurate se includ la valoarea amortizabilă, ulterior fiind deduse la aprecierea obligațiilor la impozitul pe venit în modul general stabilit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.