22
01 2020
2367

1. (29.1.6.3.18) Cum urmează a fi raportată informația privind persoanele întreținute în Anexa la Forma IALS18 după modificările operate în formular și Modul de completare al acestuia prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 20 august 2019?

În conformitate cu art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.6918 şi art.88–91, cu excepţia impozitului reţinut pentru câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea câştigurilor nu depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Forma IALS18), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Astfel, în anexa la Forma IALS18 “Informaţia privind persoanele întreţinute”, în coloana 1 se indică numărul curent al angajatului. Respectiv, înscrierile în anexa la Forma IALS18 se efectuează în mod consecutiv. Totodată, însă în cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul curent şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoana întreţinută. Prima perioadă de raportare conform modificărilor efectuate este perioada fiscală 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.