08
02 2018
769

1. (30.1.9) În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, care tip de carton în care sunt ambalate produsele este pasibil taxării cu taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?

În redacția nouă a Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 (în continuare Lege) privind plata pentru poluarea mediului, au fost introduse norme noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și noi scutiri la taxa respectivă. În conformitate cu prevederile art.3 din Lege, ambalajul primar compozit reprezintă ambalaj primar confecţionat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic şi/sau polietilena şi/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000. Totodată conform Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, poziţia tarifară 4819 20 000 include сutii şi obiecte din carton, pliante, din hîrtie sau carton neondulat. În conformuitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.c) din Lege, începînd cu 30 decembrie 2017, drept obiect al impunerii cu taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este stabilit ambalajul primar compozit care conţine produse. Prin urmare, drept obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este ambalajul primar compozit care conține carton de la poziția tarifară 4819 20 000.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.