10
12 2018
1242

1. (37.32) Care este modalitatea de determinare a sumei minime a impozitului unic pentru întreprinderea individuală în care activează fondatorul acesteia?

Potrivit art.370 alin.(2) din Codul fiscal, suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. În cazul în care fondatorul unei întreprinderi individuale este concomitent și conducător al unității respective, acesta nu are calitatea de salariat, iar ca angajator evoluează doar în raport cu salariații pe care îi angajează. Dat fiind caracterul sinalagmatic al contractelor individuale de muncă, care presupune existența a două părți – angajatorul și salariatul – asemenea contracte pot fi încheiate doar între conducătorul unității și salariații acesteia; conducătorul care este și fondator al întreprinderii în cauză nu activează în baza contractului individual de muncă. Astfel, în temeiul argumentelor expuse mai sus, fondatorul întreprinderii individuale nu poate evolua în calitate de salariat al acesteia și acesta nu poate beneficia de salariu. Prin urmare, la determinarea obligației privind impozitul unic, fondatorul întreprinderii individuale ce activează în cadrul acesteia nu se va include în calculul sumei minime a impozitului unic, determinate conform art.370 alin.(2) din Codul fiscal, deoarece acesta nu are calitatea de angajat. (Temei: explicațiile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.01-2230 din 30.06.2011, scrisoarea nr.Co-1822/14 din 24 aprilie 2014)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.