11
06 2020
705

1. (40.2.17) Se vor admite spre deducere cheltuielile aferente donației mijloacelor bănești transferate la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor sau către instituţiile medico-sanitare publice?

 În conformitate cu art. XX alin. (1) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, contribuabilii au dreptul la deducerea oricăror donaţii, atît în formă monetară, cât și nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice. 

        Astfel, reieșind din cele expuse, entitatea are dreptul la deducerea sumei integrale a mijloacelor bănești transferate sub formă de donații pe parcursul anului 2020, pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19), utilizînd drept document confirmativ la donaţiile făcute sub formă monetară, documentul de plată la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.