Întrebări și răspunsuri

10.1.46 Ce documente se anexează la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător?

Potrivit art. 4 alin. (5) din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare - Lege), la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.


   Suplimentar, potrivit prevederilor aceluiași articol din Lege, în cazul desfășurării unor anumite genuri de activitate corespunzător anexei la Lege, solicitantul urmează să prezinte documentele, după cum urmează:
     - copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor: 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 și 2.49 din anexa la Lege;
    - copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activităţi respective, pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la poziţia 2.50 “Servicii de cazare şi masă prestate de proprietarii caselor rurale” din anexa la Lege.


    De rînd cu toate actele necesare în vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantum corespunzător termenului solicitat, la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desfăşurarea activităţii în bază de patentă.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

581 vizualizări

Data publicării:

04 Ianuarie /2022 07:46

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon