06
03 2018
1150

14. (6.2.2.2) Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului îl constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
  • în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
  • în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei;
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.