Întrebări și răspunsuri

19. (5.5.1.1) Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează: a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale; a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1672 vizualizări

Data publicării:

28 Noiembrie /2014 11:24

Domeniu:

Impozitul pe bunurile imobiliare | Persoană juridică

Etichete:

cotele | impozit pe bunurile imobiliare | persoane juridice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon