11
09 2018
1504

2. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. Potrivit prevederilor pct. 63 din Regulamentul menționat, drept bază pentru acordarea donațiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie contractul de donație și cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor care doresc să primească astfel de ajutor și care, în cadrul Codului, au acest drept. Totodată, conform pct. 65 din Regulament, în cazul în care donațiile au formă nebănească, confirmarea donației se face în baza următoarelor documente:
  1. contractul de donație filantropică/contract de sponsorizare încheiat între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării în formă simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia dintre valorile donate (mărfuri și materiale), menţionîndu-se scopul donației sau destinația bunurilor donate;
  2. contractul încheiat, împuternicirile oferite de destinatar și, în cazul existenței deciziei conducerii organizației care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, documentul primar cu regim special – factura fiscală. În factura fiscală se indică denumirea mărfurilor, expeditorul încărcăturii, destinatarul, iar în partea de jos se introduce nota “Donație filantropică”/“Sponsorizare”.
De asemenea, potrivit pct. 66 din Regulament, în cazurile în care donațiile filantropice sau sponsorizările au fost făcute sub formă monetară, suplimentar contractului de donație/sponsorizare, drept document confirmativ servește documentul de plată la adresa beneficiarilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.