09
09 2019
956

2. (29.1.5.12) Se consideră activ de capital proprietatea imobiliară pe care s-a calculat amortizarea?

În conformitate cu art. 261 alin. (2) din Codul fiscal mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei. De asemenea, potrivit art. 39 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal active de capital reprezintă proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător. Respectiv, proprietatea imobiliară aflată în evidența contabilă a întreprinderii asupra căreia se calculează amortizarea nu poate fi calificată drept activ de capital. (Temei scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.09/2-12/180 din 10.07.2019.)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.