12
12 2019
626

2. (29.5.22) Cum urmează să impoziteze organizația necomercială venitul obținut de la înstrăinarea unui imobil?

Organizațiie necomerciale sunt prevăzute la art.52 din Codul fiscal. În baza prevederilor art.52 alin.(2) din Codul fiscal organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund condițiilor stabilite de alineatul menționat. În cazul în care venitul obținut în urma înstrăinării bunului imobil va fi îndreptat pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statutul organizației sau în alt document de constituire, acest venit nu se va impozita. Iar în cazul în care organizația va utiliza venitul obținut în urma înstrăinării bunului imobil în scopuri neprevăzute de statut, regulament sau alt document de constituire, în baza prevederilor art.52 alin.(7) din Cod, va fi obligată să calculeze și să achite impozit pe venit în modul general stabilit, conform cotelor specificate la art.15 lit.b) din suma utilizată contrar destinației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.