19
06 2020
857

2. (40.2.12) În ce mod se va efectua solicitarea subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) de către subiect?

Potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordin, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire. 

        Totodată, la cerere se prezintă și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, ce constituie parte componentă a cererii. 

        La cerere se anexează și documentele specificate la pct. 16 din Regulamentul aprobat prin ordinul menționat supra.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.