17
11 2020
762

(28.1.25) Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al TVA, agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării prin separare?

Potrivit art.204 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

 

Conform prevederilor art.205 alin.(4) din Codul civil, în cazul separării, o parte din drepturile şi obligaţiile persoanei juridice reorganizate trece, la fiecare din persoanele juridice participante la reorganizare (existente sau care iau fiinţă), în corespundere cu bilanţul de repartiţie. În conformitate cu art.185 alin.(1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei.

 

Potrivit prevederilor alin. (4) al articolului menţionat, în cazul existenţei mai multor succesori, fiecare dintre ei poartă răspundere, în limita drepturilor şi obligaţiilor preluate în urma reorganizării, pentru stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate.

 

Astfel, reieșind din cele menționate, în cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, persoana juridică nouă formată este responsabilă de stingerea obligațiilor care au fost primite de aceasta, conform bilanțului de repartiție.

În cazul, în care potrivit bilanțului de repartiție și înștiințării privind reorganizarea depuse la Serviciul Fiscal de Stat conform alin.(3) al art.185 din Codul fiscal, nu sînt stabilite obligații și/sau drepturi privind TVA spre transmitere persoanei juridice succesoare, răspunderea pentru calcularea și achitarea taxei pe valoarea adăugată rămâne la persoana juridică reorganizată.

 

În acest caz, înregistrarea ca contribuabil al TVA a persoanei juridice nou formate se efectuează conform art.112 din Codul fiscal, care prevede înregistrarea obligatorie la depășirea valorii livrărilor și/sau serviciilor importate ce nu sînt scutite de TVA fără drept de deducere pe parcursul a 12 luni consecutive sau înregistrarea benevolă fără careva condiționalități.

 

În cazul, în care potrivit bilanțului de repartiție și înștiințării Serviciului Fiscal de Stat privind reorganizarea, obligațiile și/sau drepturile privind TVA se transmit persoanei juridice succesoare, persoana juridică nou formată – succesoare, urmează a fi înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA din data înregistrării de stat.

 

Totodată, dacă în cazul reorganizării prin separare a persoanei reorganizate ce înregistrează restanță la buget la compartimentul TVA, persoanei constituite în urma separării nu i-au fost transmise obligații aferente TVA conform bilanțului de repartiție, reieșind din prevederile alineatului (9) al at.185 din Codul fiscal, persoana nouă constituită urmează să se înregistreze ca plătitor a TVA din data înregistrării de stat în vederea onorării stingerii obligațiilor la compartimentul TVA în cuantumul cotei cei îi revine.

 

 Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia parlamentară juridică, imunități și numiri)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.