15
07 2021
793

28.21.69 Se menține dreptul la deducerea TVA pentru mărfurile alimentare procurate/importate care au fost lichidate/distruse la expirarea datei - limită de consum/datei durabilităţii minimale a acestora?

 Conform prevederilor art. 211 alin. (9) din Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior, produsele alimentare care au fost achiziţionate cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative stipulate în contractele de livrare a produselor, dar care au devenit neconforme reglementărilor aplicabile în domeniul alimentar, inclusiv prin expirarea datei-limită de consum/datei durabilităţii minimale a acestora, nu pot fi returnate furnizorului. Comerciantul este obligat să lichideze (să distrugă) produsele alimentare neconforme reglementărilor aplicabile în domeniul alimentar.

     Potrivit articolului 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
     În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.
     De asemenea, potrivit art.2 pct. 9 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, deșeu constituie orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă sau are intenția ori obligația să îl arunce.
    Astfel, în codițiile acțiunii art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, dacă în urma desfășurării activității de întreprinzător, mărfurile (produsele) procurate pentru care data-limită de consum/data durabilităţii minimale a acestora a expirat, subiectul impozabil, are dreptul la deducerea sumei TVA aferentă cantității ce nu depășește limitele, aprobate de către conducătorul întreprinderii.”
    Temei: (Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/206 din 14.06.2021).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.