26
04 2022
501

28.23.6 Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.
     
Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.

     
Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget.
     
În acest sens, în boxele 14 și 15 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii. În boxa 20 din declarație, se va reflecta suma TVA aferentă bugetului, echivalentă cu suma TVA din boxa 8 a declarației.
     Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.