26
10 2020
299

(28.27.6) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de acordare prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, fără descărcarea lor, care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.95.alin.(11) și k) din categoria obiectelor impozabile cu TVA fac parte:

- acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date prin rețeaua internet, inclusiv prin oferirea accesului la distanță la acestea, de asemenea a dreptului de upgrade şi de extindere a posibilităților funcționale ale acestora;

- acordarea prin rețeaua internet a drepturilor de utilizare a cărților (edițiilor) electronice şi a altor publicații electronice, a materialelor informaționale, pentru instruire, a prezentărilor grafice, a pieselor muzicale cu text sau fără text, a pieselor audiovizuale, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la acestea pentru vizualizare sau ascultare.

Astfel, acordarea prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, chiar fără a fi ele descărcate, beneficiarilor cetățeni ai Republicii Moldova, reprezintă obiect impozabil cu TVA la prestarea de către agenții economici nerezidenți ce nu dețin o formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.