22
03 2021
280

(28.5.25) Se califică ca import de servicii taxa de stat percepută de către autoritățile altui stat în scopul perfectării actelor, de la rezidenții Republicii Moldova?

Conform art.93 pct.4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări.

Import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova (art.93 pct.9) din Codul fiscal).

Locul livrării mărfurilor, serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.110 și art.111 (art.93 pct.15) din Codul fiscal).

   În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) liniuța 3, locul livrării serviciilor se consideră sediul, în cazul când acesta lipsește, domiciliul ori reședința beneficiarului de servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei).

   În conformitate cu prevederile art.111 alin.(4) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.

   Prin urmare, în situația în care serviciile prestate de către nerezident în adresa rezidentului nu se includ în lista serviciilor enumerate la art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării acestora se consideră sediul, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.

   În acest sens, serviciile prestate de către autoritățile altor state, pentru care se încasează taxa de stat, nu se califică ca fiind import de servicii.

   [Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/96 din 01.03.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.