14
12 2020
822

(29.1.11.16) SRL care aplică regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai IMM primește drept donație de la persoane fizice marfă care ulterior este comercializată. Apare în situația data obligația de calculare a impozitului pe venit conform cap.71 din Codul Fiscal pentru valoarea mărfii primită cu titlu gratuit?

În conformitate cu art.542 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare. 

        În obiectul impunerii nu se includ: 

        a) veniturile din subvenţii; 

        b) veniturile din recuperarea prejudiciului material; 

     c) veniturile din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere; 

        d) veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente; 

        e) veniturile din dividende; 

        f) veniturile din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepţionale; 

        g) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general; 

        h) veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar. 

 

        În conformitate cu pct. 5 din SNC “Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, stocuri reprezintă active circulante care sînt: 

        1) destinate pentru a fi vîndute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 

        2) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau 

      3) sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti. 

 

        Concomitent potrivit pct. 24 din SNC menționat, stocurile primite cu titlu gratuit (ca donaţie) se evaluează conform datelor din documentele primare de intrare sau la valoarea justă, cu suplimentarea în cazurile necesare a costurilor direct atribuibile. Costul acestor stocuri se contabilizează ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor (veniturilor anticipate). Pe măsura utilizării, valoarea stocurilor primite cu titlu gratuit se decontează la venituri curente. Conform politicilor contabile costul stocurilor primite cu titlul gratuit pot fi contabilizate ca majorare concomitentă a stocurilor şi a veniturilor curente. 

 

        Respectiv, valoarea mărfii primite cu titlul gratuit, va fi reflectată în evidența contabilă potrivit normelor stabilite în SNC menționat și va fi inclusă în obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.