20
12 2021
128

29.1.11.6 Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul (SIMM20) nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?

În cazul în care agentul economic, subiect al regimului fiscal aferent subiecților sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se află în proces de lichidare, potrivit prevederilor art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, persoana responsabilă a contribuabilului care a iniţiat procedurile de încetare a activităţii este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit.

 Totodată, pe parcursul procesului de lichidare, agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.
      Astfel, subiectul impunerii va prezenta Darea de seamă – forma SIMM20.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.