06
04 2021
274

(29.1.3.3.8) Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaților/zilierilor?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, potrivit pct. 41 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor, luînd în considerare limita stabilită la pct. 40 din Regulament, se permite în baza următoarelor documente confirmative:

1) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări care stabileşte politica de hrană organizată a angajaţilor/zilierilor, cu indicarea expresă a listei angajaţilor/zilierilor asiguraţi cu hrană şi a limitei stabilite pentru fiecare an;

2) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;

3) documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor/zilierilor, în cazul în care angajatorul/beneficiarul de lucrări, în mod independent, asigură hrana angajaţilor/zilierilor;

4) contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul/beneficiarul de servicii asigură hrana organizată a angajaţilor/zilierilor contractînd serviciile companiilor terţe;

5) factura fiscală;

6) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajaţilor)/extras din Registrul de evidenţă al zilierilor.

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020 în vigoare 10.07.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.