14
12 2020
1673

(29.1.3.5.24) Cum se va determina baza valorică a autoturismului la momentul trecerii la metoda liniară de calculare a amortizării?

  În conformitate cu prevederile pct.40 din Regulamentul privind evidența şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.704/2019, în cazul în care în categoria de proprietate sînt reflectate mijloace fixe constatate conform art.26 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), precum și autoturisme incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), acestea urmează a fi excluse din categorie, cu baza valorică determinată separat pentru fiecare mijloc fix respectiv. 

 

        Baza valorică a mijloacelor fixe, constatate conform art.26 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), precum și baza valorică autoturismelor incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietății care a fost inclusă în categoria respectivă, micșorată cu suma amortizării calculate în scopuri fiscale. 

 

        Astfel, la începutul perioadei fiscale de tranziție (prima perioadă în care se aplică calculul amortizării în scopuri fiscale prin metoda liniară), baza valorică a automobilului constituie diferența dintre valoarea de intrare a proprietății în scopuri fiscale care a fost inclusă în categoria respectivă (conform limitei stabilite la art.26 alin.(9) lit.a) din Codul fiscal) și suma amortizării calculate în scopuri fiscale. 

 

        [Temei: Explicaţiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/268 din 14.07.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.