17
06 2021
123

29.2.3.3 Va fi în drept agentul economic, altul decât cei specificați la art.90/1 alin.(3/7) din Codul fiscal, să acorde scutiri la impozitul pe venit, în cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice?

Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.

   
 Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.
     
Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv la momentul achitării veniturilor din dobînzi, scutirile la care are dreptul persoana fizică nu pot fi utilizate.
     Totodată, deoarece reținerea impozitului pe venit din dobînzi, stabilită conform art. 89 din Codul fiscal, nu reprezintă o reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit,prezentînd Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, indicând în ea scutirile la care aceasta are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 03.01.2020 , în vigoare din 10.01.2020].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.