04
06 2021
506

29.2.3.66 Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului)?

 În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.
    Astfel, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.

    În același timp, conform prevederilor art.34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 18900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
    Totodată, conform pct. 211 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art.33 din Cod îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Cod. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor specificate în art. 34 şi 35 din Cod, în condiţiile stabilite de acestea.
   În acest context menționăm că, persoana fizică-rezidentă menționată la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.