Întrebări și răspunsuri

29.2.4.18 Care este regimul fiscal în cazul înstrăinării de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător, a cotei părți deținute în întreprinderea moștenită?

Conform art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) din Cod, constituie sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
     Acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător reprezintă active de capital potrivit art.39 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal.

     În conformitate cu prevederile art.40 alin(1) din Codul fiscal, mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.
     Astfel, obligația fiscală la impozitul pe venit urmează a fi calculată reieșind din prevederile Capitolului 5 Titlul II din Codul fiscal de către fondatorul, care a înstrăinat cota parte deținută.
     Totodată, potrivit art.42 alin.(1) lit. d) din Cod, bază valorică a activelor de capital obținute prin moștenire, se confirmă documentar conform ordinului Ministerului Finanţelor nr.40 din 06.02.2018 şi constituie valoarea de piaţă a activelor de capital obţinute prin moştenire, la data dobândirii dreptului de proprietate.
    Respectiv, conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
    Astfel, persoanele fizice (fondatori) care înstrăinează cotele părți deținute în întreprinderea moștenită, urmează să calculeze impozitul pe venit reieşind din suma impozabilă a creșterii de capital, aplicând cota stabilită la art.15 lit. a) din Cod.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

858 vizualizări

Data publicării:

25 Martie /2022 07:50

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | activitate de intreprinzator | impozit pe venit | crestere de capital

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon