04
06 2021
423

29.2.5.1 Au dreptul să utilizeze suma integrală (anuală) a scutirii personale, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul în altă țară?

Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.
   Potrivit alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.
 Rezidentul este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:
- are domiciliu permanent în Republica Moldova;
- se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal (art.5 pct.5) lit.a), lit.i) și ii) din Codul fiscal).
    
Astfel, în cazul respectării prevederilor menționate, сetățenii republicii care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, au dreptul să utilizeze scutirea personală integral.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.