07
04 2021
353

(29.2.6.4) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în avans persoanelor fizice pentru locațiunea bunurilor imobiliare?

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător sunt achitate plăţi în avans pentru locațiunea bunurilor imobile, de asemenea urmează a reţine impozit pe venit în mărime de 12%.

        Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scuteşte beneficiarul venitului specificat la alin.(3) de la includerea lui în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.