31
05 2022
220

29.2.8.8 Cum se stabilește baza valorică a activului primit cu titlu de donație de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobândirii dreptului de proprietate) obţinute prin titlu de donaţie.
 
Bază valorică a activelor de capital obținute prin titlu de donație, se confirmă documentar conform ordinului Ministerului Finanţelor nr.40 din 06.02.2018. Conform pct.4 din Anexa la Ordinul menționat confirmarea documentară se asigură prin următoarele modalități:

- contractul (actul) de donaţie şi raportul de evaluare emis de către un evaluator competent care confirmă valoarea de piaţă a activului la data dobândirii dreptului de proprietate;
- contractul (actul) de donaţie şi certificatul privind valoarea bunului imobil emis de către entitatea responsabilă să ţină evidenţa de stat a bunurilor imobile.
 Indiferent de data raportului de evaluare, emis de evaluator, acesta (raportul) urmează să conțină valoarea de piață a bunului, estimată la data dobândirii dreptului de proprietate.
 
Astfel, baza valorică a activului primit cu titlu de donație de către persoana fizică, constituie valoarea de piaţă la data dobândirii dreptului de proprietate, indicată în raportul (certificatul) de evaluare, indiferent de data emiterii lui.
[Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/144 din 04.04.2022]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.