09
04 2021
1135

(29.3.1.25) Se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor?

 Potrivit art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor, fundaţiilor şi altor asociaţii de reprezentare a activităţii de întreprinzător. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

        Menționăm că, conform art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002 birou asociat de avocați constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat. Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. (art.31 din legea menţionată).

        Astfel, biroul asociat de avocați – subiect al impunerii cu impozitul pe venit, care dispune de baza impozabilă, urmează de a deduce din suma cheltuielilor suportate în decursul perioadei fiscale, sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor suma, egală cu 0,15% din fondul entității de retribuire a muncii, exceptînd onorariile achitate avocaţilor, avocaţilor-stagiari.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.