09
04 2021
202

(29.3.1.26) Care este modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului?

Conform art.30 din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, în cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat (fondatorul cabinetului). Cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.

        Articolul 5 pct.362 din Codul fiscal stabileşte, că activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitatea permanentă, desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.

        Astfel, regimul de impozitare a cabinetului avocatului urmează a fi efectuată în conformitate cu art.695 din Codul fiscal. Reieşind din prevederile articolului menţionat, calcularea impozitului pe venit se efectuează anual prin aplicarea cotei impozitului stabilită în art.15 lit.a) din Codul fiscal, la venitul impozabil obţinut din desfășurarea activităţii profesionale în sectorul justiției.

        Potrivit prevederilor art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma DAJ 17) se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

        Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.