27
11 2013
3266

2. (29.4.15) Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate în folosul unei persoane fizice sau juridice rezidente al unei ţări, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord de evitare a dublei impuneri, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:
  • 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
  • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
  • 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;
  • 6% din dividendele specificate la art.71 lit. e).
Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale de pînă la anul 2007 (inclusiv) se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.