25
05 2018
770

3. (29.1.3.5.14) Se va permite la deducere amortizarea proprietății date în locațiune, care potrivit Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare” în contabilitate este recunoscut ca investiție imobiliară?

În conformitate cu prevederile pct. 4 din Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06 august 2013, investiție imobiliară reprezintă proprietate imobiliară deținută (de proprietar sau locatar în baza unui contract de leasing financiar), mai degrabă în scopul închirierii și/sau pentru creșterea valorii acesteia, decât pentru a fi: - utilizată în producție, pentru furnizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau în scopuri administrative; - vândută în procesul desfășurării normale a activității. Respectiv, proprietate imobiliară deținută în scopul închirierii reprezintă investiție imobiliară. În privința dreptului de a calcula amortizarea aferent investițiilor imobiliare menționăm că, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, proprietatea pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei. De asemenea, conform alin. (4) din articolul menționat, calcularea și deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional se efectuează de către locator. Astfel, amortizarea calculată pentru proprietatea dată în locațiune se va permite la deducere prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.