29
05 2018
1192

3. (29.5.1) Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 7/1 din Codul fiscal pentru organizațiile necomerciale?

Regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal. Totodată, este de menționat că organizația necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. În același context este de menționat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecții impozitării cu impozitul pe venit din activitatea operațională sunt agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări. Respectiv, către entitățile înregistrate conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal se aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, și nu se aplică prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestеa nu pot fi calificate ca agenți economici. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017,(în vigoare 01.01.2018) ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.