11
08 2021
1555

31.5.8 Noțiunea de „tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 poate fi calificată similar noțiunii de „plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul:

- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;
- să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.

De asemenea, conform articolul 3 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptul economic este o tranzacție, operațiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entității.

Astfel, reieșind din cele expuse supra, precum și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor prezentate prin scrisoarea nr. 15/3-06/349 din 06 iulie 2021, plata se încadrează în noțiunea de „tranzacție”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.