Întrebări și răspunsuri

32.1.44 Care este modul de achitare a obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile?

În concordanță cu art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu Codul fiscal şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale.
   Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, întru executarea prevederilor art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei).

   
Totodată, conform Ordinului Ministrului Finanțelor anual cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător codului localităţii în care acestea sunt înregistrate.
Astfel, calcularea/achitarea obligaţiilor fiscale se efectuează corespunzător codului statistic al localităţii aferente subdiviziunilor conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 372-382 art.1448 în vigoare din 31.12.2020].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

439 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2022 07:49

Domeniu:

Obligație fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

obligaţie fiscală | subdiviziune

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon