13
01 2022
297

32.1.7 Cînd darea de seamă fiscală electronică se consideră recepționată de către Serviciul Fiscal de Stat?

Documentul fiscal electronic se consideră recepţionat de către Serviciul Fiscal de Stat dacă contribuabilul primeşte notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISFS.
Data prezentării documentului fiscal electronic se consideră data când este recepţionat în SISFS, dacă este întocmit în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare (art. 187 alin. (5), (6) din Codul fiscal, pct. 35, 36 din Ordinul SFS nr.125 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului").

 [Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 125 din 24.02.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 63-68 art. 234, în vigoare din 28.02.2020].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.