30
11 2020
456

(34.3.4) Se va sancționa întreprinderea dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

  Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client). 

        Cerințele față de indicatoarele de vizualizare (operator/client) sunt stabilite la pct. 20.4 din Cerințele tehnice. 

        În funcţie de plasare, MCC/IF se împart în portative şi staţionare. 

        La MCC/IF portabilă, de obicei, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia. 

        La MCC/IF staţionară, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia, sau, constructiv este un dispozitiv separat conectat la conectorul corespunzător al MCC/IF. 

        Indicatorul (afișor) cumpărătorului este utilizat pentru a afișa informația utilă cumpărătorului deservit, cum ar fi denumirea mărfii, prețul, valoarea totală a mărfii, suma totală a bonului de casă, suma restului etc. Evident, în locul de muncă (locația de instalare a MCC/IF), afişorul trebuie să se afle în câmpul vizual al cumpărătorului. 

        Exploatarea MCC/IF cu indicatorul cumpărătorului defectat va fi calificată ca încălcare, și sancționată conform art. 2931 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218/ 2008.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.