05
08 2020
985

(35.1.2) În care cazuri se eliberează factura fiscală aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

 Potrivit prevederilor pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, începînd cu 28 octombrie 2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile: 

      1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor: 

      a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; 

     b) neimpozabile cu TVA. 

   2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut: 

      a) impozabile cu TVA; 

     b) neimpozabile cu TVA. 

   3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. 

    4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct. 

    5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin. (10) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.