31
01 2020
446

4. (28.17.27) Arhiva: Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din CAEM

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020] Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de: - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; - 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Astfel, aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în cadrul desfășurării activităților de cazare și/sau alimentație publică conform secțiunii I a CAEM, are loc indiferent de faptul dacă entitatea de rând cu activitățile menționate, livrează alte mărfuri sau acordă alte servicii care reprezintă rezultatul genurilor de activitate ce nu se încadrează în secțiunea I a CAEM. Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de: - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; - 10% – la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Astfel, în cazul în care entitatea de rînd cu activitățile de cazare și/sau alimentație publică livrează alte mărfuri sau acordă alte servicii a căror gen de activitate nu se încadrează în secțiunea I a CAEM, cota standard în mărime de 20% a TVA se va aplica pentru întreg volumul de mărfuri livrate/servicii prestate, inclusiv pentru serviciile de cazare și produsele alimentare livrate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.